Large Image Sidebar Both

Check out our Latest News!

Batılı Devletleri Kim Yönetiyor?

Batılılar yönetim başarıları nedeniyle dünyanın mutlu azınlığıdır. Önceki kuşak başarılı teorisyen ve uygulamacıların etkisi Batılı ülkelerde o derece yaygındır ki, yeni seçilen bir başkanın, başbakanın veya yürütme organının, almış olduğu görev bayrağını bir ilerdeki noktaya taşımaktan başka bir seçeneği yok gibidir. Günümüzde kimi düşünce insanları, söz konusu olguyu betimlemek için, gelişmiş Batılı ülkelerin, ortalama...